مدیر کل سازمان جهانی بهداشت احتکار واکسن توسط کشور‌های ثروتمند را اقدامی غیراخلاقی توصیف کرده است.