معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل در پی آزمایش های موشکی کره شمالی، از نادیده گرفتن درخواست های این کشور از سوی آمریکا انتقاد کرد.