رهبر جمهوری‌خواهان سنای آمریکا با ادعای اینکه تهدید جدی علیه کنگره وجود ندارد، مدعی شد حجم زیاد سیم‌خاردار‌های اطراف محوطه این ساختمان، او را یاد سفرش به کابل می‌اندازد.