برلین با انتقاد از سیاست‌های شهرک سازی صهیونیست‌ها گفت که این مسئله مانعی در حل اختلافات موجود در غرب آسیاست.