بازیکن ایرانی در چند بازی گذشته نتوانسته عملکرد چشمگیری داشته باشد و این مساله با واکنش جراردو سیوانه سرمربی لورکوزن همراه بود.