یک مقام ارشد ترکیه اقدام واشنگتن در کنار گذاشتن آنکارا از پروژه ساخت جنگنده‌های اف-۳۵ را مورد انتقاد قرار داد.