عضو ارشد ائتلاف ضد جنگ در انگلیس به اعطای عالی ترین نشان این کشور به تونی بلر انتقاد شدیدی کرد.