آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از عملکرد رییس جمهوری قزاقستان در شلیک به معترضان انتقاد کرد و افزود که دستور برای شلیک به قصد کشتن اشتباه بوده و باید لغو شود.