آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که کشورش هنوز گام مثبتی را در راه بازگشت به برجام انجام نداده مدعی شد که روند برنامه هسته ای ایران می تواند به یک مانع غیر قابل توفق تبدیل شود.