رئیس جمهور ترکیه باردیگر با انتقاد از مواضع کشور‌های غربی و نهاد‌های بین‌المللی گفت، کشور‌ها و سازمان‌های بین المللی که سخن از دموکراسی و حقوق بشر می‌زنند، تنها نظاره گر اوضاع در غزه هستند.