شهرهای مختلف سرزمین‌های اشغالی فلسطین هم شامگاه سه شنبه شاهد انتفاضه و مقاومت فلسطینی ها و عرب‌های ساکن آنجا در مقابل صهیونیست‌ها بود.