سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) اعلام کرد: انتظار نداریم در دیدار پوتین- بایدن اختلافات حل شوند.