نتانیاهو در معارفه بارنیا درباره هدف اصلی این انتصاب گفت: موساد و دولت اسرائیل در مسیر موفقیت برای امنیت اسرائیل به کار خود ادامه خواهند داد. اولین وظیفه هر یک از شما جلوگیری از مسلح شدن ایران به سلاح هسته‌‌ای است. این وظیفه اصلی است.