به تازگی پادکست عجیبی منتشر شده که استیو جابز، موسس فقید اپل را از زیر خاک بیرون آورده و به گفتگو نشانده است.