شهروندان هلندی در حالی برای انتخاب ۱۵۰ نماینده جدید پارلمان این کشور به پای صندوق‌های رای فراخوانده شده‌اند که این دوره از انتخابات به‌دلیل همه‌گیری کرونا تفاوت‌های زیادی با دوره‌های پیشین دارد.