منابع سوری اعلام کردند که تروریست های داعش در حمله به یک نقطه نظامی نیروهای قسد در شمال شرق حسکه به یک زاغه کوچک سلاح شامل مهمات و سلاح های فردی دست یافتند.