امیر قطر امروز (دوشنبه) بنا به دعوت پادشاه عربستان به این کشور می‌رود.