دور هشتم مذاکرات هسته ای برای احیای برجام میان ایران و گروه ۴+۱ در جریان است. رایزنی ها طی چند روز گذشته با برگزاری دیدارهای دو و چندجانبه میان هیأت‌های شرکت‌کننده در مذاکرات ادامه یافته و «علی باقری» مذاکره کننده ارشد ایران دیدارهای متعددی را با طرف‌های مقابل در چارچوب جلسات دوجانبه و چند جانبه برگزار کرده است. هم زمان جلساتی میان نمایندگان گروه ۱+۴ و آمریکا در هتل ماریوت که مقابل هتل کوبورگ قرار دارد برگزار شده است.