«محمد المسعری» دبیر کل حزب معارض«التجدید الاسلامی» که در دفتر مرکزی آن در لندن قرار دارد، در سخنانی از احتمال وقوع کودتای نظامی علیه محمد بن سلمان در عربستان سخن گفت.