برخی منابع رسانه‌ای مدعی شدند که آمریکا قرار است در مقابل بازگشت به توافق هسته‌ای ایران، امتیازاتی به رژیم صهیونیستی بدهد.