امام جمعه نجف اشرف در واکنش به تهدید‌های اخیر مقام‌های صهیونیست مبنی بر ماجراجویی نظامی احتمالی علیه لبنان یا ایران تاکید کرد که چنین اقدامی، خودکشی حتمی رژیم صهیونیستی خواهد بود.