سرشناس‌ترین منتقد دولت روسیه که در زندان به سر می‌برد، از اعتصاب غذای خود به دلیل عدم رسیدگی پزشکی مناسب خبر داد.