نخست‌وزیر عراق، خواستار خودداری از هرگونه تنش در این کشور شد.