آمار مخاطبان تلویزیونی و اینترنتی المپیک ۲۰۲۰ حاکی از کم مخاطب بودن مراسم افتتاحیه توکیو دارد.