گروه تروریستی «حرکه الشباب» اعلام کرد که انفجار هتلی در مرکز پایتخت سومالی کار این گروه بوده و هدف، مقامات دولتی بوده است.