«محمد الحلبوسی» در جلسه رای‌گیری امروز بار دیگر به عنوان رئیس پارلمان عراق انتخابات شده است.