دفتر ریاست جمهوری لبنان در پاسخ به سخنان امروز مامور تشکیل کابینه لبنان و اصرار وی برای تشکیل دولت فراحزبی گفت که سعد الحریری می‌خواهد بر خلاف قانون اساسی و پیمان طائف عمل کند.