نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه جدید در لبنان تنها راه برون‌رفت از بحران در این کشور را بازگشت به سیاست دوران پدرش و تشکیل دولت تکنوکرات فراجناحی دانست.