بعد از بسته بودن طولانی مدت گذرگاه‌های مرزی میان لیبی و الجزایر به دلیل جنگ و تنش مرزی وزیر خارجه الجزایر امروز، شنبه بازگشایی گذرگاه الدبداب در مرز‌های مشترک با لیبی را اعلام کرد.