پلیس آمریکا در اقدامی فجیع جوان سیاهپوست را در رختخواب خود به تقل رساند. تجمعاتی در تعطیلات آخر هفته در کلمبوس برای حمایت از خانواده این جوان سیاهپوست که به ضرب گلوله پلیس آمریکا کشته شد برگزار خواهد شد.