فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا در اقدامی برای مهار تورم قیمت‌های مصرف کننده، بار دیگر به میزان قابل توجهی نرخ بهره بانکی را افزایش داد.