وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که کشورش اقداماتی را برای جلوگیری از ورود شخصیت های لبنانی که «مانع روند سیاسی و از بین بردن فساد در این کشور می شوند» به فرانسه آغاز کرده است.