پلیس فدرال آمریکا(اف بی آی) خبر داد که یک روز پیش از هجوم هواداران ترامپ به ساختمان کنگره، دفاتر اصلی احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات بمب‌گذاری‌ شده بودند.