سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) از کشف یک شبکه قاچاق متشکل از ۲۰ نفر که به صورت غیرقانونی اقدام به فروش موشک‌های کروز این رژیم به یک کشور آسیایی کرده بودند، خبر داد.