طبق این گزارش، از نظر دسترسی به اینترنت در ونزوئلا بیش از ۱۳۰۰ سایت بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ مسدود یا محدودیت محتوا به درخواست کمیسیون ملی مخابرات آسیب دیده اند. روزنامه نگاران و سازمان های حقوق بشری مسدود شدن گسترده سایت های منتقد نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا را محکوم می کنند.