روزنامه گاردین با انتشار اسنادی از لابی الیزابت دوم ملکه انگلیس با دولت این کشور برای تغییر در پیش نویس یک قانون بمنظور مخفی نگه داشتن میزان ثروت شخصی خود پرده برداشت.