با ریزش و شکسته شدن یخچال طبیعی در شمال هند، شمار کشته شدگان این حادثه به ۲۶ نفر رسید و ۱۷۰ نفر دیگر مفقود شده‌اند.