شش کودک در انگلیس پس از تشخیص ابتلا به این عفونت باکتریایی جان خود را از دست داده‌اند و در سال جاری موارد ابتلا بیش از حد طبیعی مشاهده میشود.