براساس اعلام وزارت بهداشت ایتالیا، شمار قربانیان کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته به ۳۸۵ نفر افزایش یافته است.