در ایتالیا بیش از ۲۱۹ هزار مورد جدید ابتلا به کرونا به ثبت رسیده است.