آژانس ملی مدیریت بلایای طبیعی در اندونزی از افزایش قربانیان زمین لرزه اخیر در جنوب غرب این کشور به بیش از ۳۰۰ کشته خبر می دهد.