دولت نیجر اعلام کرد، شمار افرادی که دوشنبه به دست گروه مسلح ناشناس در سلسله حملات هماهنگ به روستاهای جنوب غرب این کشور کشته شده‌اند، به یکصد و ۳۷ نفر رسید.