بانک مرکزی عراق از رشد ذخایر ارزی این کشور و رسیدن آن به بیش از ۶۴ میلیارد دلار خبر داد.