سازمان‌های حقوق بشری اعلام کردند که یک دادگاه تجدید نظر در عربستان حکم حبس یک واعظ سعودی را از ۲۳ سال به ۴۰ سال افزایش داد.