تویوتا، شرکت خودروسازی ژاپنی، خواسته‌های اتحادیه برای افزایش حقوق را در سال مالی جدید برآورده خواهد کرد.