وزارت کار آمریکا اعلام کرد تعداد افرادی که برای دریافت مزایای بیمه بیکاری درخواست خود را ثبت کرده‌اند برای سومین هفته متوالی افزایش یافته و به بالاترین رقم خود در ۸ ماه گذشته رسیده است.