مقامات اداره مهاجرت آمریکا اعلام کردند تعداد قربانیان حادثه تراژدی مهاجرانی که در یک کامیون در سن آنتونیو تگزاس پیدا شده اند به ۵۳ نفر رسیده است.