هکرها در طول یک سال اخیر، به ترتیب سه حوزه مخابرات، سرگرمی و فین‌تک را تحت آماج گسترده حملات دیداس – DDoS قرار داده‌اند.