افزایش تدابیر امنیتی در اطراف کنگره برای مراسم استیضاح ترامپ، مخالفت انگلیس با تعلیق فروش سلاح به عربستان، ادامه تنش‌های دیپلماتیک روسیه-اروپا، رزمایش مشترک ناوگروههای تهاجمی آمریکا در دریای جنوبی چین و فشار بایدن برای برکناری ۵۶ دادستان‌ دوره ترامپ از جمله مهم ترین خبرها و رویدادهای بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.