دموکرات ها در حال افزایش فشار بر رئیس جمهور جو بایدن هستند که بدون مشورت با کنگره دستور حمله هوایی در سوریه را صادر کرده است.